Nagroda w konkursie Kraków Bez Barier 2016

Zgodnie z uzasadnieniem jury konkursu: „Nagroda została przyznana w kategorii obiektów użyteczności publicznej za kompleksowość zastosowanych rozwiązań i innowacyjny charakter rozwiązania w zakresie funkcji obiektu, oraz za pełną dostępność dla osób z dysfunkcją ruchu i wzroku, a także za atrakcyjne rozwiązanie detalu wnętrz /kolorystyka i materiał/. Nagrodzony obiekt jest przykładem tzw. „dobrej praktyki”, i jako pierwszy tego typu obiekt w Polsce, może stanowić wzór dla kolejnych , tak bardzo potrzebnych rozwiązań na terenie całego kraju.”