Zabudowa biurowa przy ul. Golędzinowskiej

Inwestor: PRK 7