Przebudowa i rozbudowa hali obsługi autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych