Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Projekt konkursowy