Miejskie Zakłady Autobusowe – hala napraw autobusów

Inwestor: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.