Przemysłowe

Przebudowa i rozbudowa hali obsługi autobusów Miejskich Zakładów Autobusowych

Inwestor: MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.

2015,

Warszawa, ul. Kleszczowa