Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – budynek biurowo-administracyjny

Projekt konkursowy