Budynek gastronomiczny — budowa i adaptacja istniejącego budynku z początku XX w.