Inne

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Inwestor: BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 26 116m2
Projekt konkursowy

2015,

Warszawa, ul. Redutowa